HASIL “PRIMAGAMA MENCARI JUARA” 2017 Road to Bandung

TOTAL SKORING PRIMAGAMA MENCARI JUARA (PMJ) 2017 “ROAD TO BANDUNG”. AREA MALANG RAYA JENJANG SD – IPA NO NO. PESERTA NAMA SKOR RANK SEKOLAH 1 420074 A NOVA BAGUS 111 9 SDN TLOGOMAS 2 2 A NUR RAFIF 57 79 SDN SUKUN 1 3 220035 A SYAROFIL A 20 135 SD ISLAM SABILILLAH 4 120609…
Read more